5 juni 2012

Litterära Nobelpristagare genom tiderna

Land för land:Frankrike (14 st)

Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008)

Gao Xingjian (2000) (född i Kina)

Claude Simon (1985)

Jean-Paul Sartre (1964)

Saint-John Perse (1960)

Albert Camus (1957)

Francois Mauriac (1952)

André Gide (1947)

Roger Martin du Gard (1937)

Henri Bergson (1927)

Anatole France (1921)

Romain Rolland (1915)

Frédéric Mistral (1904)

Sully Prudhomme (1901)
Storbritannien (11 st)

Doris Lessing (2007)

Harold Pinter (2005)

V.S. Naipaul (2001)

William Golding (1983)

Elias Canetti (1981) (född i Bulgarien)

Winston Churchill (1953)

Bertrand Russell (1950)

Thomas Stearns Eliot (1948)

John Galsworthy (1932)

George Bernard Shaw (1925)

Rudyard Kipling (1907)USA (11 st)

Toni Morrison (1993)

Joseph Brodsky (1987) (född i Sovjetunionen)

Czeslaw Milosz (1980) (och från Polen)

Isaac Bashevis Singer (1978) (född i Polen)

Saul Bellow (1976)

John Steinbeck (1962)

Ernest Hemingway (1954)

William Faulkner (1949)

Pearl Buck (1938)

Eugene O’Neill (1936)

Sinclair Lewis (1930)Sverige (8 st)

Tomas Tranströmer (2011)

Eyvind Johnson (1974)

Harry Martinson (1974)

Nelly Sachs (1966) (född i Tyskland)

Pär Lagerkvist (1951)

Erik Axel Karlfeldt (1931)

Verner von Heidenstam (1916)

Selma Lagerlöf (1909)Tyskland (8 st)

Herta Müller (2009)

Günther Grass (1999)

Heinrich Böll (1972)

Thomas Mann (1929)

Gerhart Hauptmann (1912)

Paul Heyse (1910)

Rudolf Eucken (1908)

Theodor Mommsen (1902)Italien (6 st)

Dario Fo (1997)

Eugenio Montale (1975)

Salvatore Quasimodo (1959)

Luigi Pirandello (1934)

Grazia Deledda (1926)

Giosuè Carducci (1906)Spanien (5 st)

Camilo José Cela (1989)

Vicente Aleixandre (1977)

Juan Ramón Jiménez (1956)

Jacinto Benavente (1922)

José Echegaray (1904)Polen (4 st)

Wislawa Szymborska (1996)

Czeslaw Milosz (1980) (och från USA)

Wladyslaw Reymont (1924)

Henryk Sienkiewicz (1905)Danmark (3 st)

Johannes V. Jensen (1944)

Karl Gjellerup (1917)

Henrik Pontoppidan (1917)Irland (3 st)

Seamus Heaney (1995)

Samuel Beckett (1969)

William Butler Yeats (1923)Norge (3 st)

Sigrid Undset (1928)

Knut Hamsun (1920)

Björnstjerne Björnson (1903)Sovjetunionen (3 st)

Alexander Solzjenitsyn (1970)

Michail Sjolochov (1965)

Boris Pasternak (1958)Chile (2 st)

Pablo Neruda (1971)

Gabriel Mistral (1945)Grekland (2 st)

Odysseus Elytis (1979)

Giorgos Seferis (1963)Japan (2 st)

Kenzaburo Oe (1994)

Yasunari Kawabata (1968)Schweiz (2 st)

Hermann Hesse (1946) (född i Tyskland)

Carl Spitteler (1919)Sydafrika (2 st)

J.M Coetzee (2003)

Nadine Gordimer (1991)Australien (1 st)

Patrick White (1973)Belgien (1 st)

Maurice Maeterlinck (1911)Colombia (1 st)

Gabriel García Márquez (1982)Egypten (1 st)

Naguib Mahfouz (1988)Finland (1 st)

Frans Eemil Sillanpää (1939)Guatemala (1 st)

Miguel Angel Asturias (1967)Island (1 st)

Halldór Kiljan Laxness (1955)Israel (1 st)

Samuel Agnon (1966)Indien (1 st)

Rabindranath Tagore (1913)Jugoslavien (1 st)

Ivo Andric (1961)Kina (1 st)

Mo Yan (2012)Mexico (1 st)

Octavio Paz (1990)Nigeria (1 st)

Wole Soyinka (1986)Peru (1 st)

Mario Vargas Llosa (2010)Portugal (1 st)

José Saramago (1998)St. Lucia (1 st)

Derek Walcott (1992)Tjeckoslovakien (1 st)

Jaroslav Seifert (1984)Turkiet (1 st)

Orhan Pamuk (2006)Ungern (1 st)

Imre Kertész (2002)Österrike (1 st)

Elfriede Jelinek (2004)Statslös (1 st)

Ivan Bunin (1933) (född i Ryssland)År då inget pris delades ut (7 år)

1943

1942

1941

1940

1935

1918

1914År för år:2012 Mo Yan, Kina

"som med hallucinatorisk realism förenar saga, historia och samtid"2011 Tomas Tranströmer, Sverige

"för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till verkliga"2010 Mario Vargas Llosa, Peru

"för hans kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag"2009 Herta Müller, Tyskland

"som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap"2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frankrike

"uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen"2007 Doris Lessing, Storbritannien

"den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning"2006 Orhan Pamuk, Turkiet

"som på spaning efter sin hemstads melankoliska själ har funnit nya sinnebilder för kulturernas strid och sammanflätning"2005 Harold Pinter, Storbritannien

"som i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum"2004 Elfriede Jelinek, Österrike

”för hennes musikaliska flöde av röster och motröster i romaner och dramer som med enastående språklig lidelse blottar de sociala klichéernas absurditet och tvingande makt”2003 J. M. Coetzee, Sydafrika

”som i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet”2002 Imre Kertész, Ungern

”för ett författarskap som hävdar den enskildes bräckliga erfarenhet mot historiens barbariska godtycke”2001 V.S. Naipaul, Storbritannien

”för att ha förenat lyhört berättande och omutlig iakttagelse i verk som dömer oss att se den bortträngda historiens närvaro”2000 Gao Xingjian, Frankrike (född i Kina)

”för ett verk av universell giltighet, bitter insikt och språklig sinnrikhet, som öppnat nya vägar för kinesisk romankonst och dramatik”.1999 Günter Grass, Tyskland

”för att i muntert svarta fabler ha tecknat historiens glömda ansikte”1998 José Saramago, Portugal

”som med liknelser burna av fantasi, medkänsla och ironi ständigt på nytt gör en undflyende verklighet gripbar”1997 Dario Fo, Italien

”som i medeltida gycklares efterföljd gisslar makten och upprättar de utsattas värdighet”1996 Wislawa Szymborska, Polen

”för en poesi som med ironisk precision låter det historiska och biologiska sammanhanget träda fram i fragment av mänsklig verklighet”1995 Seamus Heaney, Irland

”för ett författarskap av lyrisk skönhet och etiskt djup, som lyfter fram vardagens mirakler och det levande förflutna”1994 Kenzaburo Oe, Japan

”som med poetisk kraft skapar en imaginär värld, där liv och myt förtätas till en skakande bild av människans belägenhet i nutiden”1993 Toni Morrison, USA

”som genom en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans levandegör en väsentlig sida av amerikansk verklighet”1992 Derek Walcott, St. Lucia

”för en diktning med stor lyskraft, buren av en historisk vision som vuxit fram ur ett mångkulturellt engagemang”1991 Nadine Gordimer, Sydafrika

”som genom storartad episk diktning har - med Alfred Nobels ord - gjort mänskligheten den största nytta”1990 Octavio Paz, Mexiko

”för en lidelsefull diktning med vida horisonter, präglad av sinnlig intelligens och humanistisk integritet”1989 Camilo José Cela, Spanien

”för en rik och intensiv prosakonst, som med återhållen medkänsla gestaltar en utmanande vision av människans utsatthet”1988 Naguib Mahfouz, Egypten

”som genom valörrika verk - ömsom skarpsynt verklighetsnära, ömsom suggestivt mångtydiga - har format en arabisk romankonst med allmänmänsklig giltighet”1987 Joseph Brodsky, USA (född i Sovjetunionen)

”för ett vittfamnande författarskap, präglat av tankeskärpa och poetisk intensitet”1986 Wole Soyinka, Nigeria

”som i ett brett kulturellt perspektiv och med poetiska övertoner gestaltar tillvarons drama”1985 Claude Simon, Frankrike

”som i sina romaner förenar poetens och målarens skapande med ett fördjupat tidsmedvetande i skildringen av mänskliga villkor”1984 Jaroslav Seifert, Tjeckoslovakien

”för hans poesi som med frisk sinnlighet och rik uppfinningsförmåga ger en befriande bild av mänsklig okuvlighet och mångfald”1983 William Golding, Storbritannien

”för hans romaner som med den realistiska berättarkonstens åskådlighet och med mytens mångtydiga allmängiltighet belyser mänskliga villkor i dagens värld”1982 Gabriel García Márquez, Colombia

”för hans romaner och noveller, där det fantastiska och det realistiska förenas i en rikt sammansatt diktvärld, som speglar en kontinents liv och konflikter”1981 Elias Canetti, Storbritannien (född i Bulgarien)

”för ett författarskap präglat av vid utblick, idérikedom och konstnärlig kraft”1980 Czeslaw Milosz, USA och Polen

”som med kompromisslös klarsyn tolkar människans utsatthet i en värld av starka konflikter”1979 Odysseus Elytis, Grekland

”för hans poesi som mot bakgrund av grekisk tradition med sinnlig styrka och intellektuell klarsyn levandegör en modern människas kamp för frihet och skapande”1978 Isaac Bashevis Singer, USA (född i Polen)

”för hans intensiva berättarkonst, som med rötter i en polsk-judisk berättartradition levandegör universella mänskliga villkor”1977 Vicente Aleixandre, Spanien

”för en nyskapande diktning som belyser människans villkor i kosmos och i dagens samhälle samtidigt som den företräder mellankrigstidens stora förnyelse av den spanska poesins traditioner”1976 Saul Bellow, USA

”för den mänskliga förståelse och subtila kulturanalys, som förenas i hans verk”1975 Eugenio Montale, Italien

”för hans särpräglade diktning som med stor konstnärlig känslighet tolkat humana värden i tecknet av en illusionsfri livssyn”1974 Eyvind Johnson, Sverige / Harry Martinson, Sverige

Eyvind Johnson, Sverige

”för en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst”

Harry Martinson, Sverige

”för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos”1973 Patrick White, Australien

”för en episk och psykologisk berättarkonst som infört en ny världsdel i litteraturen”1972 Heinrich Böll, Tyskland

”för en diktning som genom sin förening av tidshistorisk vidsyn och ömsint gestaltningsförmåga verkat förnyande inom tysk litteratur”1971 Pablo Neruda, Chile

”för en poesi, som med verkan av en naturkraft levandegör en världsdels öden och drömmar”1970 Alexander Solzjenitsyn, Sovjetunionen

”för den etiska kraft varmed han fullföljt den ryska litteraturens omistliga traditioner”1969 Samuel Beckett, Irland

”för en diktning som i nya former för roman och drama ur nutidsmänniskans blottställdhet hämtar sin konstnärliga resning”1968 Yasunari Kawabata, Japan

”för hans berättarkonst, som med fin känsla uttrycker japanskt väsen i dess egenart”1967 Miguel Angel Asturias, Guatemala

”för hans färgstarka diktning med rötter i folklig egenart och indianska traditioner”1966 Samuel Agnon, Israel / Nelly Sachs, Sverige (född i Tyskland)

Samuel Agnon, Israel

”för hans djupt karaktärsfulla berättarkonst med motiv från det judiska folkets liv”

Nelly Sachs, Sverige

”för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde”1965 Michail Sjolochov, Sovjetunionen

”för den konstnärliga kraft och ärlighet, varmed han i sitt Donska epos har gestaltat ett historiskt skede i ryska folkets liv”1964 Jean-Paul Sartre, Frankrike

”för hans idérika författarskap, som genom sin frihetsanda och sanningssträvan har utövat ett vidsträckt inflytande i vår samtid”1963 Giorgos Seferis, Grekland

”för hans framstående lyriska diktning, inspirerad av djup känsla för den hellenska kulturvärlden”1962 John Steinbeck, USA

”för hans på en gång realistiska och fantasifulla berättarkonst, utmärkt av medkännande humor och social skarpsyn”1961 Ivo Andric, Jugoslavien

”för den episka kraft varmed han gestaltat motiv och öden ur sitt lands historia”1960 Saint-John Perse, Frankrike

”för den höga flykten och den bildskapande fantasien i hans diktning, som visionärt avspeglar tidsläget”1959 Salvatore Quasimodo, Italien

”för hans lyriska diktning, som med klassisk eld uttrycker samtidens tragiska livskänsla”1958 Boris Pasternak, Sovjetunionen

”för hans betydande insats såväl inom den samtida lyriken som på den stora ryska berättartraditionens område”1957 Albert Camus, Frankrike

”för hans betydelsefulla författarskap, som med skarpsynt allvar belyser mänskliga samvetsproblem i vår tid”1956 Juan Ramón Jiménez, Spanien

”för hans lyriska diktning som på spanskt språk bildar ett föredöme av hög andlighet och konstnärlig renhet”1955 Halldór Kiljan Laxness, Island

”för hans målande epik, som förnyat den stora isländska berättarkonsten”1954 Ernest Hemingway, USA

”för hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap, senast ådagalagt i 'The Old Man and the Sea'”1953 Winston Churchill, Storbritannien

”för hans mästerskap i historisk och biografisk framställning samt för den lysande talekonst, med vilken han framträtt som försvarare av höga mänskliga värden”1952 François Mauriac, Frankrike

”för den genomträngande själskunskap och konstnärliga intensitet, varmed han i romanens form tolkat det mänskliga livsdramat”1951 Pär Lagerkvist, Sverige

”för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor”1950 Bertrand Russell, Storbritannien

”som ett erkännande åt hans mångsidiga och betydelsefulla författarskap, vari han framträtt som en humanitetens och tankefrihetens förkämpe”1949 William Faulkner, USA

”för hans kraftfulla och självständigt konstnärliga insats i Amerikas nya romanlitteratur”1948 Thomas Stearns Eliot, Storbritannien

”för hans märkliga insats som banbrytare inom nutida poesi”1947 André Gide, Frankrike

”för hans vittomfattande och betydelsefulla författarskap, i vilket mänsklighetens frågor och villkor ha framställts med oförskräckt sanningskärlek och psykologisk skarpsyn”1946 Hermann Hesse, Schweiz (född i Tyskland)

”för hans inspirerande författarskap, som i sin utveckling mot djärvhet och djup tillika företräder klassiska humanistideal och höga stilvärden”1945 Gabriela Mistral, Chile

”för den av mäktig känsla inspirerade lyrik, som gjort hennes diktarnamn till en symbol för hela den latinamerikanska världens ideella strävanden”1944 Johannes V. Jensen, Danmark

”för den sällsynta kraften och frodigheten i hans diktarfantasi, förenad med vittfamnande intellektualitet och djärv, nyskapande stilkonst”1943 (Inget pris delades ut)

1942 (Inget pris delades ut)

1941 (Inget pris delades ut)

1940 (Inget pris delades ut)1939 Frans Eemil Sillanpää, Finland

”för den djupa uppfattning och den utsökta stilkonst, varmed han skildrat sitt hemlands allmogeliv och natur i deras inbördes sammanhang”1938 Pearl Buck, USA

”för rika och äkta episka skildringar ur kinesiskt bondeliv och för biografiska mästerverk”1937 Roger Martin du Gard, Frankrike

”för den konstnärliga kraft och sanning, varmed han i romanserien 'Les Thibault' har framställt mänskliga motsättningar och väsentliga sidor av samtida liv”1936 Eugene O’Neill, USA

”för hans av kraft, ärlighet och stark känsla samt självständig, tragisk uppfattning präglade dramatik”1935 (Inget pris utdelades.)1934 Luigi Pirandello, Italien

”för hans djärva och sinnrika nyskapelse av dramats och scenens konst”1933 Ivan Bunin (statslös; född i Ryssland)

”för det stränga konstnärskap, varmed han företrätt den klassiskt ryska linjen i prosadiktningen”1932 John Galsworthy, Storbritannien

”för den förnäma skildringskonst, som i 'The Forsyte Saga' uppnått sitt högsta uttryck”1931 Erik Axel Karlfeldt, Sverige

”Erik Axel Karlfeldts diktning”1930 Sinclair Lewis, USA

”för hans starka och levande skildringskonst, med typskapande förmåga, med kvickhet och humor”1929 Thomas Mann, Tyskland

”förnämligast för hans stora roman 'Buddenbrooks', vilken under årens lopp vunnit alltmer stadgat erkännande som ett av den samtida litteraturens klassiska verk”1928 Sigrid Undset, Norge

”förnämligast för hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv”1927 Henri Bergson, Frankrike

”som ett erkännande åt hans rika och livgivande idéer och den glänsande konst varmed de framburits”1926 Grazia Deledda, Italien

”för hennes av hög idealitet burna författarskap, som med plastisk åskådlighet skildrat livet på hennes fäderneö och med djup och värme behandlat allmänt mänskliga problem”1925 George Bernard Shaw, Storbritannien

”för hans av både idealitet och humanitet uppburna författarskap, vars friska satir ofta med sig förenar en egenartad poetisk skönhet”1924 Wladyslaw Reymont, Polen

”för hans stora nationalepos ’Bönderna’”1923 William Butler Yeats, Irland

”för hans ständigt besjälade diktning, som i den strängaste konstnärliga form ger uttryck åt ett folks anda”1922 Jacinto Benavente, Spanien

”för det lyckliga sätt varpå han fullföljt den spanska dramatikens ärofulla traditioner”1921 Anatole France, Frankrike

”såsom ett erkännande av hans lysande författarverksamhet, präglad av ädel stilkonst, av vidhjärtad humanitet, av behag och franskt lynne”1920 Knut Hamsun, Norge

”för hans monumentala verk ’Markens grøde’”1919 Carl Spitteler, Schweiz

”med särskild tanke på hans mäktiga epos ’Olympischer Frühling’”1918 (Inget pris utdelades.)1917 Karl Gjellerup, Danmark / Henrik Pontoppidan, Danmark

Karl Gjellerup, Danmark

”för hans mångsidigt rika och av höga ideal burna diktning”

Henrik Pontoppidan, Danmark

”för hans fullödiga framställningar av nutida danskt liv”1916 Verner von Heidenstam, Sverige

”såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i vår vitterhet”1915 Romain Rolland, Frankrike

”såsom en hyllning åt den upphöjda idealismen i hans författarskap samt åt den medkänsla och den sanning med vilka han tecknat olika människotyper”1914 (Inget pris utdelades.)1913 Rabindranath Tagore, Indien

”på grund av hans dikters djup och höga syftning samt den skönhet och friskhet, som på ett lysande sätt införlivat hans skaldeskap i dess egen engelska dräkt även med den västerländska vitterheten”1912 Gerhart Hauptmann, Tyskland

”förnämligast för hans rika, mångsidiga, framstående verksamhet inom den dramatiska diktningens område”1911 Maurice Maeterlinck, Belgien

”på grund av hans mångsidiga litterära verksamhet och särskilt hans dramatiska skapelser, som utmärka sig genom fantasirikedom och genom en poetisk idealitet, vilken, stundom i sagospelets slöjade form, röjer djup inlevelse samt på ett hemlighetsfullt sätt tilltalar läsarens känsla och aning”1910 Paul Heyse, Tyskland

”såsom hyllningsgärd åt den fulländade och av ideal uppfattning präglade konstnärlighet han ådagalagt under en lång och betydande verksamhet såsom lyriker, dramaturg, romanförfattare och diktare av världsberömda noveller”1909 Selma Lagerlöf, Sverige

”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”1908 Rudolf Eucken, Tyskland

”på grund av det sanningssökande allvar, den genomträngande tankekraft och vidsynthet, den värme och styrka i framställningen, varmed han i talrika arbeten hävdat och utvecklat en ideal världsåskådning”1907 Rudyard Kipling, Storbritannien

”i betraktande av den iakttagelseförmåga, den ursprungliga inbillningskraft samt den manliga styrka i uppfattning och skildringskonst, som utmärka denna världsberömde författares skapelser”1906 Giosuè Carducci, Italien

”i betraktande ej blott av hans rika lärdom och kritiska forskningar, utan främst som en hyllning åt den plastiska energi, den stilens friskhet och den lyriska styrka, som utmärka hans poetiska mästerverk”1905 Henryk Sienkiewicz, Polen

”på grund av hans storartade förtjänster som episk författare”1904 Frédéric Mistral, Frankrike / José Echegaray, Spanien

Frédéric Mistral, Frankrike

”med avseende fäst å det ursprungsfriska, snillrika och sant konstnärliga i hans diktning, som troget avspeglar hans hembygds natur och folkliv, samt å hans betydelsefulla verksamhet som provençalsk filolog”

José Echegaray, Spanien

”med avseende fäst å hans omfattande och snillrika författarskap, som på självständigt och originellt sätt återupplivat det spanska skådespelets stora traditioner”1903 Bjørnstjerne Bjørnson, Norge

”såsom en gärd av erkännande åt hans ädla, storartade och mångsidiga skaldeverksamhet, som alltid varit utmärkt på en gång av ingivelsens friskhet och av en sällsynt själsrenhet”1902 Theodor Mommsen, Tyskland

”nutidens störste levande mästare i den historiska framställningens konst, med särskilt fäst avseende å hans monumentala verk ’Römische Geschichte’”1901 Sully Prudhomme, Frankrike

”såsom ett erkännande av hans utmärkta, jämväl under senare år ådagalagda förtjänster som författare och särskilt av hans om hög idealitet, konstnärlig fulländning samt sällspord förening av hjärtats och snillets egenskaper vittnande diktning”(Baserat på information från Svenska Akademien)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar